Oportunităţi de investiţii

 
Principalela resursa a comunei este petrolul care este exploatat prin intermediul companiei OMV PETROM. Cadrul natural, climatul şi asezarea geografică reprezintă de asemnea oportunităţi serioase din punct de vedere agricol si turistic. ♦ Climatul este propice pentru dezvoltarea sectorului pomicol şi zootehnic; ♦ Comuna dispune de resurse însemnate de: teren agricol, material lemnos; ♦ Peisajele sunt atracţii turistice cu posibilitate de dezvoltare a serviciilor pentru atragerea turiştilor prin existenta unui patrimoniu cultural însemnat; ♦ Existenţa forţei de muncă specializate la nivel de comună pe sectoarele: constructii, extractiv, agricol, industrie usoara, prelucrare lemn reprezintă forță de muncă considerabilă pentru potențiale activități.