Földrajzi adatok

Domborzati egységek
Fizikai-földrajzi szempontból a község a Nyugati Kárpátok nyugati lejtőjétől északra helyezkedik el, a Plopiş-hegység legészakibb részén, mely elágazás a Réz-hegység nevet viseli, a Szilágysági-dombok szívében, melyeket 5%-ban tölgy-, gyertyán- és bükkerdők borítanak. A hegy a község területének csupán 25%-át foglalja el. A 250- 300 m magas dombok jellemzik a vidéket, melyek között szelíd völgyek húzódnak meg. Ezeket a Berettyó kisebb mellékfolyói szántják keresztül, melyek a terület 70%-át teszik ki. Ezek a dombok alkotják a folyó teraszait, melyek üledékes kőzetekből épülnek fel.
A község elhelyezkedése azt bizonyítja, hogy ezeken a vidékeken egykor erős erózió ment végbe a környezeti tényezők hatására. Ez eredményezte a községen áthaladó országút szerpentinjeit is.
A Berettyó völgyében számos lankát találunk, melyeket a Berettyó megáradt vize időszakonként elönt.
A község legmagasabb pontja egy 671 m-es csúcs, a Boiovski-huta, mely Berettyószéplak és a Bihar megyei Sólyomkővár község határán található.
A terület 10%-át erdők borítják.
A községközpont és a megyeszékhely, Nagyvárad municípium, közötti távolság 76 km. A legközelebbi Bihar megyei város Margitta, mely 20 km-re található a községközponttól. Ellenkező irányban a legközelebbi város a Szilágy megyei Szilágysomlyó, mely 25 km-re fekszik.