Investiţii în derulare

Domeniile prioritare in viziunea noastra sunt asigurarea unui mediu de viata curat, dezvoltarea infrastructurii,asigurarea conditiilor celor mai bune de viata pentru toti locuitorii comunei,dezvoltarea de activitati aducatoare de profit,pregatirea tinerilor in concordanta cu necesitatile de azi ale societatii,asigurarea accesului la informatie.Pornind de la aceste deziderate,in momentul de fata avem in derulare sau in faza de pregatire urmatoarele proiecte :
-    Punerea in executie a lucrarii «Lucrari de realizare a retelei de canalizare si statiei de epurare in comuna Suplacu de Barcau,judetul Bihor» prin fonduri guvernamentale (MMDD) si buget local . Se desfasoara etapa de atribuire a contractului de achizitie publica
-    Finalizarea executiilor la obiectivele  Camin Cultural Suplacu de Barcau si Sala de Festivitati Valea Cerului(fonduri proprii)
-    Finalizarea executiei obiectivului „Baza sportiva multifunctionala în comuna Suplacu de Barcau, judetul Bihor prin construirea unui teren de sport cu vestiare, suprafata sintetica si instalatie de nocturna, prin Programul
-    Executia investitiei ,,Parc in Localitatea Suplacu de Barcau”, prin ,,Programul national de îmbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi în localitati” lansat de Agentia Fondului de Mediu. A fost realizat Studiul de fezabilitate, a fost depusa cererea de finantare care se afla in stadiul de anliza
-    Efectuarea demersurilor pentru accesarea unor fonduri in vederea realizarii unei sosele de centura
-    Dezvoltarea relatiilor comunitare prin intermediul unor asociatii, ONG-uri cu profil specific,
-    Asocierea cu administratiile publice din zona Marghita,in vederea realizarii unui sistem zonal de gestionare a deseurilor menajere si a apelor uzate,in vederea asigurarii unui mediu.
-    Finalizarea lucrarilor de proiectare si executie rebilitare termica blocuirlor de locuinte din comuna.
-    Proiectarea si executia unor spatii comerciale si aprtamente de serviciu pe terenulaflat in domeniul comunei in zana fostului sediu al Militiei,
-    Rezolvarea situatiei juridice si modernizarea cladirii vechiului Camin Cultural din localitatea Suplacu de Barcau.
-    Realizarea de noi parcari in Comuna Suplacu de Barcau,
-    Realizarea in continurae a noi statii deautobuz modern in Comuna Suplacu de Barcau,
-    Modernizarea si autorizarea pietei agro-alimentare si de naimale in localitatea Suplacu de Barcau
-    Extinderea infrastructurii electrice si drum intre Suplacu de Barcau si Valea Cerului, in zona viilor pentru asigurarea aparitiei si dezvoltarii zonei turistice dupa finalizarea autostrazii Transilvania
Realizarea proiectelor enumerate,va permite o dezvoltare social – economica durabila a comunei,o mai mare capacitate de pregatire si de reconversie a fortei de munca in acord cu cerintele tot mai dinamice ale economiei,precum si sesizarea rapida a oportunitatilor de afaceri sau a posibilitatilor de atragere de fonduri prin diverse programe.