Cadrul geografic

Unităţi de relief
Din punct de vedere fizico-geografic, comuna este situată în nordul pantei vestice a Munţilor Apuseni, la extramitatea nordică a Munţilor Plopişului(Seş), ramificaţie care poartă denumirea de Muntii de Aramă, în plină zonă a Dealurilor Sălajului, acoperiţi cu paduri de stejar, carpen şi fag în suprafaţă de 5%. Seşul ocupă numai 25% din suprafata comunei. Predominante sunt dealurile cu o înalţime de 250-300m, străbătute de vâi netede, roase de afluienţii mici ai Barcăului care cuprind 70% din suprafaţă. Ele alcătuiesc terasele râului, sunt alcătuite din roci sedimentare.
Aşezarea comunei ne dovedeşte că pe aceste meleaguri în timpuri îndepărtate au avut loc eroziuni puternice sub influenţa factorilor de mediu. De aici rezultă si serpentinele de alungul şoselei care străbate comuna.
Pe valea Barcăului găsim numeroase lunci care sunt înundate periodic de revărsarea apelor Barcăului.
Înalţimea cea mai mare din cadrul comunei este de 671m şi este reprezentată de vârful Huta Boiovski, la hotarul cu comuna şinteu, judetul Bihor.
Suprafata împâdurită este de 10% din teritoriu.
Distanta de la centrul de comună până la reşedinţa judeţului, municipiul Oradea este de 76km. Cel mai apropiat oraş din judetul Bihor este Marghita situat la 20km distanţă de centrul de comună. În partea opusă, cel mai apropiat oraş este şimleul - Silvaniei, judeţul Sălaj, situat la 25km.