Cadrul geografic

Unităţi de relief
Din punct de vedere fizico-geografic, comuna este situată în nordul pantei vestice a MunÅ£ilor Apuseni, la extramitatea nordică a MunÅ£ilor PlopiÅŸului(SeÅŸ), ramificaÅ£ie care poartă denumirea de Muntii de Aramă, în plină zonă a Dealurilor Sălajului, acoperiÅ£i cu paduri de stejar, carpen ÅŸi fag în suprafaţă de 5%. SeÅŸul ocupă numai 25% din suprafata comunei. Predominante sunt dealurile cu o înalÅ£ime de 250-300m, străbătute de vâi netede, roase de afluienÅ£ii mici ai Barcăului care cuprind 70% din suprafaţă. Ele alcătuiesc terasele râului, sunt alcătuite din roci sedimentare.
AÅŸezarea comunei ne dovedeÅŸte că pe aceste meleaguri în timpuri îndepărtate au avut loc eroziuni puternice sub influenÅ£a factorilor de mediu. De aici rezultă si serpentinele de alungul ÅŸoselei care străbate comuna.
Pe valea Barcăului găsim numeroase lunci care sunt înundate periodic de revărsarea apelor Barcăului.
ÎnalÅ£imea cea mai mare din cadrul comunei este de 671m ÅŸi este reprezentată de vârful Huta Boiovski, la hotarul cu comuna ÅŸinteu, judetul Bihor.
Suprafata împâdurită este de 10% din teritoriu.
Distanta de la centrul de comună până la reÅŸedinÅ£a judeÅ£ului, municipiul Oradea este de 76km. Cel mai apropiat oraÅŸ din judetul Bihor este Marghita situat la 20km distanţă de centrul de comună. În partea opusă, cel mai apropiat oraÅŸ este ÅŸimleul - Silvaniei, judeÅ£ul Sălaj, situat la 25km.