Oportunităţi de investiţii

 
Principala resursa a comunei este petrolul care este exploatat prin intermediul companiei OMV PETROM.
Cadrul natural, climatul şi asezarea geografică reprezintă de asemnea oportunităţi serioase din punct de vedere agricol si turistic.
♦ Climatul este propice pentru dezvoltarea sectorului pomicol şi zootehnic;
♦ Comuna dispune de resurse însemnate de: teren agricol, material lemnos;
♦ Peisajele sunt atracţii turistice cu posibilitate de dezvoltare a serviciilor pentru atragerea turiştilor prin existenta unui patrimoniu cultural însemnat;
♦ Existenţa forţei de muncă specializate la nivel de comună pe sectoarele: constructii, extractiv, agricol, industrie usoara, prelucrare lemn reprezintă forță de muncă considerabilă pentru potențiale activități.