Investiţii în derulare

 
Domeniile prioritare in viziunea noastra sunt asigurarea unui mediu de viata curat, dezvoltarea infrastructurii,asigurarea conditiilor celor mai bune de viata pentru toti locuitorii comunei,dezvoltarea de activitati aducatoare de profit,pregatirea tinerilor in concordanta cu necesitatile de azi ale societatii,asigurarea accesului la informatie.
 
Pornind de la aceste deziderate,in momentul de fata avem in derulare sau in faza de pregatire urmatoarele proiecte de finatare :
 
FONDURI GUVERNAMENTALE:
PNDL 1: Lucrari de realizare a retelei de canalizare si statiei de epurare in comuna Suplacu de Barcau,judetul Bihor» Sunt in curs de finalizare lucrarile de executie a ultimului tronson de retea
 
 
FONDURI EUROPENE CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Programul NaÅ£ional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Sub Masura.7.2 Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica Modernizare drumuri de interes local in Comuna Suplacu de Barcau – Judetul Bihor Constructii  1.175.836 euro +TVA,  In derulare
 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Masura.M1/6B Dotare Sala de fitness pentru Baza Sportiva Multifunctionala din Suplacu de Barcau Dotare 27.191 euro + TVA, In derulare (avizare dosar achizitie)
 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Masura 4/5 C Investitie in scopul realizarii de energie regenerabila in Comuna Suplacu de Barcau, Judetul Bihor Constructii 35.491 euro + TVA, In derulare, se pregateste cumpararea directa