Cultură şi învăţământ

Tradiţii şi Cultură
Prin structura sa populaţională, comuna Suplacu de Barcău reuşeşte să împletească în mod unitar şi armonios tradiţiile culturale ale celor trei naţionalităţi conlocuitoare majoritare. Comunitatea rroma, este împarţită în două subdiviziuni, în funcţie de influenţă la care a fost supusă. Astfel, în satul Borumlaca, acestia sunt de limbă română, obiceiurile lor culturale fiind puternic influenţate de comunitatea română. În centrul de comună, comunitatea rroma este de limbă maghiară, şi implicit influenţa aceasta este mai pregnantă şi la nivelul ocupaţiilor şi tradiţiilor. Ca îndeletniciri tradiţionale păstrate, în satul Borumlaca se poate remarca confecţionarea de linguri şi unelte casnice din lemn (mături, măturoaie, albii de framantat, etc.). În comunitatea din Suplacu de Barcău, pe langă confecţionarea chirpicilor pentru construcţii, mai poate fi semnalată şi perpetuarea tradiţiei lăutăresti, între aceştia existând câţiva instrumentişti de certă valoare.
La cele trei comunităţi cu pondere mai mare în viaţa social-economică a comunei, păstrarea tradiţiilor culturale are o manifestare redusă. Influenţele civilizaţiei de consum au dus la o uniformizare care mai admite doar mici „abateri". Astfel, comunitaţile religioase, indiferent de etnie, mai păstrează tradiţiile hramurilor bisericesti. Comunităţile slovace şi maghiare de religie romano-catolică, organizează cu ocazia hramului bisericii balciuri ale comunitaţii. Astfel, în prima duminică a lunii mai are loc balciul din satul Dolea sărbatoare dedicată sfântului Iosif. Cu ocazia sărbatorii Inimii lui Iisus, în prima duminică a lunii iunie, se adună toată comunitatea la balciul din Valea Cerului. Balciul din satul Borumlaca se organizeaza în a doua duminică din luna iunie, cu ocazia zilei sfântului Anton. Ultima zi de bălci a anului se sărbătoreşte la Suplacu de Barcău, de ziua Sfântei Ana, în ultima duminica a lunii iulie. Aceste sărbători aduc laolaltă toţi locuitorii comunei, fară diferenţe de etnie sau religie, fiind prilej de întoarcere în vatra natală, şi pentru fii comunităţilor, plecati spre alte zări.
O altă tradiţie poate fi considerată şi organizarea în fiecare zi de marţi a târgului de la Suplacu de Barcău, acesta având o istorie îndelungată. Pe lângă componenţa economico-materială, această zi de piaţă constituie prilej de sărbătoare, fiind pretextul întălnirii pentru toţi locuitorii comunei, şi în acelaşi timp, şi pentru locuitorii din comunele învecinate. Această comuniune socială, economică şi materială, dă şi o dimensiune culturală fiecărei zile de marţi, ca anecdotica circulând sintagma „Sfanta zi de intrare în piaţă".
Ca vestigii materiale, pe raza comunei se păstrează o placă comemorativă cu eroii căzuţi în al II - lea Război Mondial, în încinta Bisericii Ortodoxe Suplacu de Barcău.
O placă similară cu eroii din Primul Război Mondial a fost realizată în anului 2000, şi se află în incinta Bisericii Reformate Suplacu de Barcău.
În 15-16 mai 2004, a fost sărbătorită împlnirea a 150 de ani de la atestarea documentară a satului Valea Cerului, ocazie cu care a fost înaugurat şi sfinţit Câminul Cultural din acest sat. Festivităţile s-au bucurat de o participare de marcă. Printre invitaţii au fost prezenţi excelentele lor ambasadorul Slovaciei la Bucuresti d-l.Jan Soth, ambasadorul Slovaciei la Budapesta d-l Resutik, reprezentanţii ai Casei Slovacilor de Pretutindeni, reprezentanţii ai autorităţilor judeţene şi locale.
În anul 2004, în zilele de 21-22 iulie, au fost sărbătorite „Zilele comunei Suplacu de Barcău"-prima ediţie, cu care ocazie a fost dezvelit şi sfinţit monumentul închinat eroilor comunei care şi-au jertfit viaţa în cele două războaie se doreşte totodată şi un simbol al reconciliereii şi bunei convieţuiri a tuturor locuitorilor comunei, fiind inscripţionat cu textul: "În cinstea eroilor comunei căzuţi în cele două războaie mondiale." în patru limbi. Pe lângă limbile română, maghiară şi slovacă, deoarece locaţia monumentului corespunde cu fostul amplasament al unei sinagogi, textul a fost tradus şi în această limbă, ca omagiu adus suferinţelor poporului evreu.

O menţiune specială se înpune pentru satul Borumlaca, în care din anul 1938 a fost realizată, de către învăţătorul Rudolf Docolonansky, o statuie reprezentând pe Iisus Redentor. Statuia are dimensiunile staturii unui om, fiind după datele noastre singura statuie de acest gen din Europa, copie fidela la o scara mai mica a statuii cu acelaşi nume amplasate pe „capatana de zahăr" ce domina oraşul Rio de Janeiro. Pentru punerea în valoare a acestei piese de deosebită valoare istorică şi culturală din comuna noastră, în anul 2004 luna octombrie, au fost efectuate unele lucrări de consolidare şi amenajare a amplasamentului. Totodata au fost făcute unele reparaţii la şcoala slovacă din Borumlaca, în a cărei incintă se află statuia. În luna noiembrie a fost ţinută ziua comunităţii slovace din Borumlaca, cu care ocazie a fost resfinţită statuia.

 

Reţeaua de învâţământ
Reţeaua şcolară este formată dintru-un numar de 14 unitaţi de învâtământ din care: 8 grădiniţe, 5 unitaţi de învâtământ primar şi gimnazial şi un grup şcolar industrial.
În general, unităţile şcolare se prezintă în condiţii bune, beneficiind de un program susţinut de reparaţii şi dotări necesare procesului de învâtământ.
În acest an va demara construcţia unui corp de cladire nou în încinta Grupului şcolar Industrial Suplacu de Barcău, care va avea un numar de şase săli de clasă, iar la mansarda cladirii va funcţiona un centru de documentare si informare şi o sală de festivitati.

 

Cultura
În cadrul comunei avem 5 câmine culturale-Suplac; Borumlaca; Dolea, Vilcelele şi Valea Cerului. În momentul de faţă se aşteaptă oferte pentru proiectarea unui nou câmin cultural în satul Borumlaca, cel existent nefăcând faţă necesitaţilor comunităţii.

 

Culte
În cadrul comunei sunt 12 biserici din care: 2 ortodoxe, în Suplacu de Barcău şi Borumlaca; 4 romano-catolice în Suplacu de Barcău, Dolea, Valea Cerului şi Borumlaca, 1 greco-catolică, 1 reformată, 1 baptistă în centrul de comună, 2 penticostale, în Suplac şi Borumlaca, şi 1 cult crestin adventist. Deasemenea, în cadrul comunitaţii de rromi din Suplacu de Barcău, funcţionează o casă de rugăciuni de cult neoprotestant.